รางวัลและความสำเร็จ

2556

AWARDS 2556
หุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2555

บริษัทได้รับรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2555 - ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)” จัดโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ


×

2557

AWARDS 2557
หุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2556

บริษัทได้รับรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2556 - ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จัดโดย หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มหาวิทยาลัยหอการค้า และบริษัท แอสเซทโปรแมเนจเม้นท์ จำกัด
The European

ผลการโหวตในปี 2557 จากสมาชิกนิตยสาร The European ได้คัดเลือกบริษัท และผู้บริหารของบริษัทให้ได้รับรางวัลดังนี้

  • บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Renewable Energy Company of the Year – Asia”
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท – นายสมโภชน์ อาหุนัย ได้รับรางวัล “Energy CEO of the Year – Asia”IAA Awards of Listed Companies 2557

สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดรางวัล IAA Awards of Listed Companies 2557 ได้ประกาศเกียรติคุณ และยกย่องผู้บริหารบริษัทดังนี้

  • นายสมโภชน์ อาหุนัย ได้รับรางวัล “CEO ยอดเยี่ยม” กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
  • นายอมร ทรัพย์ทวีกุล ได้รับรางวัล “CFO ยอดเยี่ยม” กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

×

2558

AWARDS 2558
บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2558

บริษัทได้รับรางวัล “Money & Banking Awards 2015 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2558 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” ซึ่งจัดโดยวารสารการเงินธนาคาร
หุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2557

บริษัทได้รับรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2557 - ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จัดโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มหาวิทยาลัยหอการค้า และบริษัท แอสเซทโปรแมเนจเม้นท์ จำกัด


×

2559

AWARDS 2559
Thailand Top Company Awards 2016

บริษัทฯ ได้รับรางวัล "Thailand Top Company Awards 2016 Fast-growing Company Awards" ในฐานะบริษัทที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศ และเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในด้านผลประกอบการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งยอดขายและกำไร ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (คณะบริหารธุรกิจ) ร่วมกับ นิตยสาร Business Plus
หุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2558

บริษัทฯ ได้รับรางวัล "หุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2558 - ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)" เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งจัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มหาวิทยาลัยหอการค้า และบริษัท แอสเซทโปรแมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท mai ยอดเยี่ยมแห่งปี 2016

บริษัทฯ ได้รับรางวัล MONEY & BANKING AWARDS 2016 ประเภท "บริษัท mai ยอดเยี่ยมแห่งปี 2016" เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งจัดขึ้นโดย วารสารการเงินธนาคาร
World Confederation of Businesses

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “THE BIZZ 2016 World Business Leader” และนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้รับรางวัล “THE BIZZ 2016 World Leader Businessperson” ในฐานะที่เป็นผู้นำจากการใช้นวัตกรรม ความรู้ และการทำงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้บริษัทประสบผลสำเร็จอย่างสูง ซึ่งจัดขึ้นโดย World Confederation of Businesses
APEA 2016

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัล APEA 2016 “The Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2016 – Most Promising Category” จาก Enterprise Asia ซึ่งเป็นหน่วยงาน Regional non-governmental organization (NGO) และมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการชั้นนำในแถบ Asia Pacific
การประเมินคะแนนทางด้าน CG

จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016) ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันกรรมการไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินคะแนนทางด้าน CG ระดับดีมาก (4 ดาว)


×

2560

AWARDS 2560
EA เข้ารับรางวัล Outstanding Investor Relation 2017

คุณออมสิน ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เข้ารับรางวัล “Outstanding Investor Relation 2017” จากการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
Best Investor Relation Awards

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Outstanding Investor Relation Awards” และรางวัล “Best Investor Relations Awards” ในงาน SET Awards 2016 ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร
หุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2559

บริษัทฯ ได้รับรางวัล "หุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2559 - ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)" เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันซึ่งจัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มหาวิทยาลัยหอการค้า และบริษัท แอสเซทโปรแมเนจเม้นท์ จำกัด
Thailand Top Company Awards 2017

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Top Company Awards 2017” ประเภท Top Business Strategy Award รางวัลสำหรับองค์กร ที่มีผลงานที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับในด้านการสร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (คณะบริหารธุรกิจ) ร่วมกับนิตยสาร Business Plus


×

2561

AWARDS 2561
EA เข้ารับรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018 ประเภทอุตสาหกรรมพลังงาน

คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เข้ารับรางวัล “Thailand Top Company Awards 2018 ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน” จาก Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งพิจารณาจากการที่ บริษัทฯ มีผลประกอบการยอดเยี่ยมโดยมีรายได้สูงสุดในอันดับที่ 588 ของประเทศ มีโดยรายได้เติบโตร้อยละ13 จากปีก่อนหน้าและมีกำไรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ21 นับเป็นหนึ่งในผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ
EA เข้ารับรางวัล Fastest Growing Renewable Energy Company จาก International Finance Magazine ประเทศสิงคโปร์

คุณออมสิน ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลจาก International Finance Magazine ในประเภท Fastest Growing Renewable Energy Company-Thailand 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่บริษัทได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ


×