ติดต่อเรา
ที่อยู่

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

แฟกซ์. 0-2248-2493

การเดินทาง

รถประจำทาง

: รถโดยสารประจำทาง สาย 73, 73d, 137, 172, 179, 514, 528, 529


สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) ที่ใกล้ที่สุด

: MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออกที่ 3