คำถามที่ถูกถามบ่อย

คลิ๊กเพื่อแสดงคำตอบ
Q : จำนวนหุ้นที่ติดระยะเวลาห้ามขาย (Silent Period) lot สุดท้าย ซึ่งครบกำหนดปลดล๊อค 1 ปี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 มีจำนวนเท่าไหร่
How many shares, last lot, during silent period will be un-locked on January 30,2014?