เเบบ 56-1

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

เเบบ 56-1
ชื่อบริษัท ประจำปี วันที่ได้รับข้อมูล รายละเอียด
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2565 22/03/2566
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2564 21/03/2565
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2563 31/03/2564
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2562 31/03/2563
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2561 29/03/2562
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2560 30/03/2561
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2559 29/03/2560
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2558 07/04/2559
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2557 31/03/2558
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2556 31/03/2557
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2555 01/04/2556