นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลที่เปิดเผยในราคาหุ้นที่สำคัญของ บริษัท และปริมาณข้อมูลซื้อ - ขาย การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ราคาปัจจุบัน ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท
ประจำปี 2566:
1,163.19 ล้านบาท

YoY

QoQ

ปฎิทินนักลงทุน
ปฏิทินนักลงทุนจะแสดงข้อมูลเหตุการณ์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
ตามวันต่างๆ ท่านสามารถติดตาม หรือตรวจสอบกิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นได้จากปฏิทินของเรา
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหลักเกณฑ์และรูปแบบที่จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมถึงวาระการประชุม การประชุมจะจัดขึ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ชุดข้อมูลสำหรับนักลงทุน
นี้คือส่วนของการรวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุน เพื่อให้ท่านสามารถจัดหาเอกสารที่ต้องการศึกษาได้โดยง่ายและสะดวก โดยสามารถเลือกดาวน์โหลดเฉพาะเอกสารที่ท่านต้องการทีละไฟล์ หรือจะดาวน์โหลดแบบเลือกเอกสารหลายๆ อย่างที่ต้องการก็สามารถทำได้โดยง่าย เพียงแค่คลิกที่ช่องหน้าชื่อเอกสารที่ต้องการ จากนั้นกดที่ปุ่มดาวน์โหลด

* หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุด

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
/แจ้งเบาะแสการทุจริต
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแสการทุจริต
หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุน ท่านสามารถแจ้งมายังคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเบาะแสที่ท่านแจ้งมา เพื่อให้มีความยุติธรรมแก่ผู้ลงทุนและบริษัทโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท โดยข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุด