ปฏิทินกิจกรรม

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

ปฏิทินกิจกรรม
วันและเวลา กิจกรรม สถานที่
26 เมษายน 2567
14.00
2024-04-26 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
09 เมษายน 2567
11.00 - 12.00
2024-04-09 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2566 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
13 มีนาคม 2567
11.15 - 12.00
2024-03-13 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2566 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
18 ธันวาคม 2566
13.15 - 14.00
2023-12-18 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2566 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
24 พฤศจิกายน 2566
11.00-12.00
2023-11-24 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2566 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
21 กันยายน 2566
14.00 - 15.00
2023-09-21 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2566 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
21 กันยายน 2566
-
2023-09-21 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการ ไตรมาส 2/2566 -
21 กันยายน 2566
10.15-11.00
2023-09-21 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2566 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
07 มิถุนายน 2566
15.00 -16.30
2023-06-07 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2566 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
07 มิถุนายน 2566
13.15 - 14.00
2023-06-07 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2566 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
07 มิถุนายน 2566
13.15 - 14.00
2023-06-07 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการ ไตรมาส 1/2566 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
21 เมษายน 2566
14.00
2023-04-21 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
14 มีนาคม 2566
-
2023-03-14 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2565 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
10 มีนาคม 2566
11.15 - 12.00
2023-03-10 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2565 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
16 มกราคม 2566
-
2023-01-16 00:00:00 J.P. Morgan Thailand Conference 2023 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
23 พฤศจิกายน 2565
13:00 - 14:00
2022-11-23 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2565 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
23 พฤศจิกายน 2565
16:15 - 17:00
2022-11-23 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2565 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
26 สิงหาคม 2565
11:15 - 12:00
2022-08-26 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2565 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
26 สิงหาคม 2565
14:00 - 15:30
2022-08-26 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2565 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
26 พฤษภาคม 2565
11:15 - 12:00
2022-05-26 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2565 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
26 พฤษภาคม 2565
14:00 - 15:30
2022-05-26 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2565 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
22 เมษายน 2565
14 : 00
2022-04-22 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 การจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
29 มีนาคม 2565
16:15 - 17:00
2022-03-29 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
15 มีนาคม 2565
14:00 - 15:00
2022-03-15 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
22 พฤศจิกายน 2564
14:00 - 16:00
2021-11-22 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
22 พฤศจิกายน 2564
11:15 - 12:00
2021-11-22 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
25 สิงหาคม 2564
13:00 - 17:00
2021-08-25 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
25 สิงหาคม 2564
11:15 - 12:00
2021-08-25 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
09 มิถุนายน 2564
08:00 - 10:00
2021-06-09 00:00:00 Daiwa Investment Conference US 2021 (Virtual) Virtual Conference
27 พฤษภาคม 2564
15:00 - 15:50
2021-05-27 00:00:00 SET-DBSV Virtual Conference Virtual Conference
24 พฤษภาคม 2564
13:00 - 17:00
2021-05-24 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
24 พฤษภาคม 2564
11:15 - 12:00
2021-05-24 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
23 มีนาคม 2564
15:30 - 16:30
2021-03-23 00:00:00 Maybank KE - Thai Green Corporate Day Virtual Conference
23 มีนาคม 2564
14:00 - 14:55
2021-03-23 00:00:00 CITIC CLSA ASEAN ACCESS MONTH: MARCH 2021 ZERO-CARBON ASEAN Virtual Conference
16 มีนาคม 2564
14:30 - 15:00
2021-03-16 00:00:00 UOB Kay Hian ASEAN E-Conference 2021 Virtual Conference
08 มีนาคม 2564
13:00 - 17:00
2021-03-08 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
08 มีนาคม 2564
11:15 - 12:00
2021-03-08 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
08 มีนาคม 2564
10:15 - 12:00
2021-03-08 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาตรที่ 4/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
02 มีนาคม 2564
12:30 - 14:30
2021-03-02 00:00:00 2021 Thailand Investment Conference Virtual Conference
23 เมษายน 2564
14:00
2021-04-23 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
04 กุมภาพันธ์ 2564
10:00 - 15:30
2021-02-04 00:00:00 Finansia Investment Conference 2021 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
02 กุมภาพันธ์ 2564
15:00
2021-02-02 00:00:00 TISCO Jefferies Thailand: Future of Green Energy Virtual Corporate Series Virtual Conference
27 มกราคม 2564
14:00 - 16:00
2021-01-27 00:00:00 สัมมนา SCBS “ทิศทาง ความพร้อม และความเป็นไปได้ของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย“ Virtual Conference
22 มกราคม 2564
15:00 – 16:30
2021-01-22 00:00:00 TNS - Daiwa Conference Zoom Meeting
22 มกราคม 2564
14:00 - 15:00
2021-01-22 00:00:00 Maybank Kim Eng Local Conference Zoom Meeting
15 มกราคม 2564
14:30 – 16:00
2021-01-15 00:00:00 TNS Thai Utility Week Zoom meeting
08 มกราคม 2564
14:30 - 15:30
2021-01-08 00:00:00 DBSV Pulse of Asia Virtual Conference 2021 Via Virtual Conference
25 พฤศจิกายน 2563
13:15 - 14:00
2020-11-25 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
24 พฤศจิกายน 2563
14:00 - 16:00
2020-11-24 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2563 Virtual Conference
28 สิงหาคม 2563
11:00 - 11:50
2020-08-28 00:00:00 Thailand Focus 2020 Virtual Conference
24 สิงหาคม 2563
13:15 - 14:00
2020-08-24 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
13 สิงหาคม 2563
14:00 - 16:00
2020-08-13 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
23 กรกฎาคม 2563
14:00 - 15:30
2020-07-23 00:00:00 Thanachart Local Roadshow Virtual Conference
17 กรกฎาคม 2563
14:00 - 15:30
2020-07-17 00:00:00 Maybank Local Roadshow Virtual Conference
16 กรกฎาคม 2563
10:00 - 11:30
2020-07-16 00:00:00 Finansia Local Roadshow Virtual Conference
13 กรกฎาคม 2563
10:00 - 11:30
2020-07-13 00:00:00 Phatra Local Roadshow Virtual Conference
01 กรกฎาคม 2563
09:00 - 17:00
2020-07-01 00:00:00 Morgan Stanley Virtual ASEAN BEST Conference Virtual Conference
05 มิถุนายน 2563
13:30 - 15:30
2020-06-05 00:00:00 Bond Roadshow at Kbank Live Webinar
21 พฤษภาคม 2563
14:00
2020-05-21 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2563 ห้องประชุม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) อาคาร เอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์
21 พฤษภาคม 2563
11:15 - 12:00
2020-05-21 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
23 เมษายน 2563
14:00
2020-04-23 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โครงการ People Park อ่อนนุช เลขที่ 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
28 กุมภาพันธ์ 2563
14:00
2020-02-28 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2562 ห้องประชุม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) อาคาร เอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์
01 เมษายน 2563
13:00
2020-04-01 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
28 พฤศจิกายน 2562
10:10 - 11:10
2019-11-28 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
21 พฤศจิกายน 2562
13:00 - 17:00
2019-11-21 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2562 ห้องประชุม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) อาคาร เอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์
26 สิงหาคม 2562
11:20 - 12:35
2019-08-26 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2562
14:00 – 16:00
2019-08-20 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2562 ห้องประชุม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) อาคาร เอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์
17 มิถุนายน 2562
14:00 - 16:00
2019-06-17 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2562 ห้องประชุม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) อาคาร เอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์
27 พฤษภาคม 2562
11:20 - 12:35
2019-05-27 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
25 เมษายน 2562
14:00
2019-04-25 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว
08 มีนาคม 2562
14:00-16:30
2019-03-08 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2561 ห้องประชุม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) อาคาร เอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์
11 มีนาคม 2562
11:20 - 12:35
2019-03-11 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
03 ธันวาคม 2561
11:20 - 12:35
2018-12-03 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2561
14:00
2018-11-30 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2561 ห้องประชุม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) อาคาร เอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์
07 กันยายน 2561
11:20 - 12:35
2018-09-07 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
30-31 สิงหาคม 2561
08:30 - 17:00
2018-08-30 00:00:00 Thailand Focus 2018 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
22 สิงหาคม 2561
10-12:00 / 12-14:00
2018-08-22 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2561 ห้องประชุม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) อาคาร เอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์
17 กรกฎาคม 2561
10:00 - 12:00
2018-07-17 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2561 ห้องประชุม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) อาคาร เอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์
04 มิถุนายน 2561
13:00 - 14:00
2018-06-04 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
27 เมษายน 2561
14:00
2018-04-27 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
02 มีนาคม 2561
16:30 - 17:45
2018-03-02 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
20-21 พฤศจิกายน 2560
10:00 - 12:00
2017-11-20 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2560 ห้องประชุม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) อาคาร เอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์
27 พฤศจิกายน 2560
11:20-12:35
2017-11-27 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
17 สิงหาคม 2560
10:00 - 11:45
2017-08-17 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมของบริษัท
04 กันยายน 2560
11:20 - 12:35
2017-09-04 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
24 พฤษภาคม 2560
10:00 - 11:30
2017-05-24 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัทฯ
01 มิถุนายน 2560
11:20 - 12:35
2017-06-01 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
27 เมษายน 2560
14:00
2017-04-27 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมฟอร์จูน บอลรูม โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน
13 มีนาคม 2560
11:20 - 12:35
2017-03-13 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
02 ธันวาคม 2559
14:10 - 15:10
2016-12-02 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
23 สิงหาคม 2559
15:20 - 16:20
2016-08-23 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
29 เมษายน 2559
14:00
2016-04-29 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม เลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
15 มีนาคม 2559
16:30 - 17:45
2016-03-15 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
03 กรกฎาคม 2558
10:00 - 18:00
2015-07-03 00:00:00 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธในงาน “mai FORUM 2015” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
22 เมษายน 2558
14:00
2015-04-22 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ห้องประชุม วิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
18 เมษายน 2557
14:00
2014-04-18 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
12 มีนาคม 2557
10:10 - 11:00
2014-03-12 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2556 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12 ธันวาคม 2556
10:15 - 12:15
2013-12-12 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2556 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 มิถุนายน 2556
14:00
2013-06-28 00:00:00 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
11 มิถุนายน 2556
10:15 - 12:15
2013-06-11 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2556 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 เมษายน 2556
14:00
2013-04-19 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ณ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ