กิจกรรมสร้างสีสันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตามแนวคิด Brain Based Learning (BBL)
วันที่ : 17-01-2018บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 90 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครสวรรค์ นำทีมพนักงานของบริษัทเข้าทำกิจกรรมสร้างสีสันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ตามแนวคิด Brain Based Learning (BBL) ณ โรงเรียนวัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์) อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เบเยอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้ สีทาอาคารคุณภาพสูงครบวงจร