ข่าวสาร
&
กิจกรรม

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด
วันที่ หัวข้อ
15 สิงหาคม 2562 การออกหุ้นกู้ (ครั้งที่ 2) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
09 สิงหาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2562 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท
12 กรกฎาคม 2562 การออกหุ้นกู้ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
29 พฤษภาคม 2562 แจ้งข้อมูลการลงทุนโดยบริษัทย่อยใน Zept Inc.
16 พฤษภาคม 2562 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
08 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บน website ของบริษัทฯ
25 เมษายน 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 เมษายน 2562 แจ้งการต่อวาระของกรรมการตรวจสอบ
17 เมษายน 2562 แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหนุมาน 10 ขนาดกำลังการผลิตรวม 80 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดชัยภูมิ

Page: 1 of 5 page(s)     1 2 3 4 5 »