ข้อมูลนำเสนอและเว็บแคสต์

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

ข้อมูลนำเสนอและเว็บแคสต์
สัมมนา SCBS "ทิศทาง ความพร้อม และความเป็นไปได้ของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย"
Current Event Presentation Webcast Date
Daiwa Investment Conference US 2021 (Virtual) 9 June 2021
SET-DBSV Virtual Conference 27 May 2021
Analyst Meeting Q1/2021 24 May 2021
Opportunity Day Quarter 1/2021 24 May 2021
Annual General Meeting of Shareholders 2021 23 April 2021
CITIC CLSA ASEAN ACCESS MONTH: MARCH 2021 ZERO-CARBON ASEAN 23 March 2021
Maybank KE - Thai Green Corporate Day 23 March 2021
UOB Kay Hian ASEAN E-Conference 2021 16 March 2021
Opportunity Day Quarter 4/2020 8 March 2021
2021 Thailand Investment Conference 2 March 2021
Finansia Investment Conference 2021 4 February 2021
TISCO Jefferies Thailand: Future of Green Energy Virtual Corporate Series 2 February 2021
สัมมนา SCBS "ทิศทาง ความพร้อม และความเป็นไปได้ของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย" 27 January 2021
Maybank Kim Eng Local Conference 22 January 2021
TNS - Daiwa Conference 22 January 2021
TNS Thai Utility Week 15 January 2021
DBSV Pulse of Asia Virtual Conference 2021 08 January 2021
Current Event Presentation Webcast Date
Opportunity Day Quarter 3/2020 25 November 2020
Analyst Meeting Q3/2020 24 November 2020
Thailand Focus 2020 28 August 2020
Opportunity Day Quarter 2/2020 24 August 2020
Analyst Meeting Q2/2020 13 August 2020
Thanachart Local Roadshow 23 July 2020
Morgan Stanley Virtual ASEAN BEST Conference 01 July 2020
Bond Roadshow at Kbank 05 June 2020
Opportunity Day Quarter 1/2020 21 May 2020
Analyst Meeting Q1 of 2020 21 May 2020
Opportunity Day Quarter 4/2019 01 April 2020
Analyst Meeting Q4 of 2019 28 February 2020
Opportunity Day Quarter 3/2019 28 February 2020
Current Event Presentation Webcast Date
Analyst Meeting Q3 of 2019 21 Novernber 2019
Opportunity Day Quarter 2/2019 26 August 2019
Analyst Meeting Q2 of 2019 20 August 2019
Analyst Meeting Q1 of 2019 17 June 2019
Opportunity Day Quarter 1/2019 27 May 2019
Annual General Meeting of Shareholders 2019 25 April 2019
Current Event Presentation Webcast Date
Opportunity Day Quarter 4/2018 11 March 2019
Analyst Meeting Q4 of 2018 8 March 2019
Opportunity Day Quarter 3/2018 3 December 2018
Analyst Meeting Q3 of 2018 30 November 2018
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561 7 September 2018
Thailand Focus 2018 30 August 2018
Analyst Meeting Q2 of 2018 22 August 2018
Analyst Meeting Q1 of 2018 17 July 2018
Opportunity Day Quarter 1/2018 4 June 2018
Daiwa Investment Conference US 2021 (Virtual) 27 April 2018
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 2 March 2018
Current Event Presentation Webcast Date
Opportunity Day Quarter 3/2017 27 November 2017
Analyst Meeting Q3 of 2017 20 November 2017
Opportunity Day Quarter 2/2017 4 September 2017
Analyst Meeting Q2 of 2017 17 August 2017
Opportunity Day Quarter 1/2017 1 June 2017
Analyst Meeting Q1 of 2017 24 May 2017
Annual General Meeting of Shareholders 2017 27 April 2017
Current Event Presentation Webcast Date
Opportunity Day Quarter 4/2016 13 March 2017
Opportunity Day Quarter 3/2016 2 December 2016
Opportunity Day Quarter 2/2016 23 August 2016
Annual General Meeting of Shareholders 2016 29 April 2016
Current Event Presentation Webcast Date
Opportunity Day Quarter 4/2015 15 March 2015
Annual General Meeting of Shareholders 2015 22 April 2015
Current Event Presentation Webcast Date
Annual General Meeting of Shareholders 2014 18 April 2014
Current Event Presentation Webcast Date
Opportunity Day Quarter 4/2013 12 March 2014
Opportunity Day Quarter 3/2013 12 December 2013
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 28 June 2013
Opportunity Day Quarter 1/2013 11 June 2013
Annual General Meeting of Shareholder No.1/2013 19 April 2013