บทวิเคราะห์

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

บทวิเคราะห์
วันที่ บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์
02 สิงหาคม 2565 Company Visit : EA
12 กรกฎาคม 2565 Company Visit : EA
16 มีนาคม 2565 Company Visit : EA
28 กุมภาพันธ์ 2565 Company Visit : EA
23 พฤศจิกายน 2564 Company Visit : EA
15 พฤศจิกายน 2564 ENERGY ABSOLUTE EA TB (ENG)
15 พฤศจิกายน 2564 Company Results กำไรดีกว่าตลาดคาด
15 พฤศจิกายน 2564 ENERGY ABSOLUTE กำไรปกติ 3Q64 ดีกว่าคาด
03 กันยายน 2564 ENERGY ABSOLUTE EA TB (ENG)
26 สิงหาคม 2564 EV-ESS business to Kick start in 3Q21 (ENG)
26 สิงหาคม 2564 Company Visit : EA
25 สิงหาคม 2564 ENERGY ABSOLUTE EA TB (ENG)
13 สิงหาคม 2564 Company Visit : EA
06 สิงหาคม 2564 Company Visit : EA
06 กรกฎาคม 2564 จากยานยนต์สู่รถไฟไฟฟ้า
10 มิถุนายน 2564 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
26 เมษายน 2564 Company Visit : EA
30 มีนาคม 2564 Awaiting proof of success (ENG)
25 มีนาคม 2564 Thailand Company Focus Energy Absolute (ENG)
10 มีนาคม 2564 ENERGY ABSOLUTE EA TB
08 มีนาคม 2564 ENERGY ABSOLUTE EA TB (ENG)
02 มีนาคม 2564 กำไรปกติใน 4Q64 ดีกว่าคาด
08 มกราคม 2564 ENERGY ABSOLUTE EA TB (ENG)
15 ธันวาคม 2563 ENERGY ABSOLUTE EA TB (ENG)
25 พฤศจิกายน 2563 Company Visit : EA
20 พฤศจิกายน 2563 EA: EV-ESS business success to drive future earnings (ENG)
17 พฤศจิกายน 2563 EA: Lower wind power plant operation dragged 3Q20 earnings (ENG)
16 พฤศจิกายน 2563 Company Visit : EA
20 ตุลาคม 2563 ENERGY ABSOLUTE (EA)
30 กันยายน 2563 EA: One of the prime beneficiary of global EV boom [ENG]
29 กันยายน 2563 Upside เปิดกว้าง...ถึงจังหวะสะสม
11 กันยายน 2563 Energy Absolute (EA) : เจอจุดเข้าซื้อ ที่ดีแล้ว
13 สิงหาคม 2563 ENERGY ABSOLUTE PCL
10 สิงหาคม 2563 Company Visit : EA
04 สิงหาคม 2563 Energy Absolute Pcl (EA TB) (ENG)
20 กรกฎาคม 2563 ENERGY ABSOLUTE EA TB(ENG)
09 กรกฎาคม 2563 Energy Absolute EA.BK/EA TB (ENG)
09 กรกฎาคม 2563 ENERGY ABSOLUTE EA TB (ENG)
22 มิถุนายน 2563 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์
18 มิถุนายน 2563 Energy Absolute (EA)
10 มิถุนายน 2563 ENERGY ABSOLUTE EA TB (ENG)
22 พฤษภาคม 2563 ENERGY ABSOLUTE (EA)
22 พฤษภาคม 2563 ENERGY ABSOLUTE EA TB (ENG)
19 พฤษภาคม 2563 ENERGY ABSOLUTE PCL
19 พฤษภาคม 2563 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
19 พฤษภาคม 2563 ENERGY ABSOLUTE PLC
22 เมษายน 2563 ENERGY ABSOLUTE EA TB (ENG)
17 เมษายน 2563 ENERGY ABSOLUTE EA TB (ENG)
07 เมษายน 2563 Unlocking new growth engines (ENG)
30 มีนาคม 2563 Company Visit :
04 มีนาคม 2563 Awaiting proof of success (ENG)
02 มีนาคม 2563 Company Visit : EA
02 มีนาคม 2563 Company Visit : EA
25 กุมภาพันธ์ 2563 Company Visit : EA
12 กุมภาพันธ์ 2563 Company Visit : EA
07 กุมภาพันธ์ 2563 Company Visit : EA
05 กุมภาพันธ์ 2563 ENERGY ABSOLUTE EA TB (ENG)
12 พฤศจิกายน 2562 Company Visit : EA
11 พฤศจิกายน 2562 Company Visit : EA
31 ตุลาคม 2562 Company Visit : EA
02 กันยายน 2562 Company Visit : EA
21 สิงหาคม 2562 EA – BUY the future now (ENG)
21 สิงหาคม 2562 EA – BUY the future now (ENG)
13 สิงหาคม 2562 Company Visit : EA
13 สิงหาคม 2562 Company Visit : EA