บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) / โครงสร้างองค์กร