ติดต่อนักวิเคราะห์


Maybank Kim Eng Securities (Thailand)

ชื่อ : Jaroonpan Wattanawong
โทร : (66) 2658 6300 ext 1404
อีเมล : jaroonpan.w@maybank-ke.co.th

Yuanta Securities (Thailand)

ชื่อ : Theethanat Jindarat
โทร : (66) 2009 8071
อีเมล : Theethanat.j@yuanta.co.th

Finansia Syrus Securities

ชื่อ : Suwat Sinsadok
โทร : (66) 2658 9000
อีเมล : suwat.sin@fssia.com

Phillip Capital

ชื่อ : Danai Tunyaphisitchai
โทร : (66) 2635 1700 ext 481
อีเมล : danaiT@phillip.co.th

Thanachart Securities

ชื่อ : Supanna Suwankird
โทร : (66) 2617 4972
อีเมล : supanna.suw@thanachartsec.co.th

Asia Wealth Securities

ชื่อ : Adisak Prombun
โทร : (66) 2680 5056
อีเมล : adisak.pr@asiawealth.co.th

CLSA

ชื่อ : Soraphob Panpiemras
โทร : (66) 2257 4633
อีเมล : soraphob.panpiemras@clsa.com

Kasikorn Securities

ชื่อ : Ornmongkol Tantitanatorn
โทร : (66) 2696 0057
อีเมล : ornmongkol.t@kasikornsecurities.com