ไบโอดีเซล

Biodiesel Business

ไบโอดีเซล :

ไบโอดีเซล (B100) คือ การนำเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตได้จากน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ เช่น น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (Refined Bleached Deodorised Palm Oil : RBD) สเตียรีน (Stearine) นำมาทำปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่า ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชั่น (Transesterification Process) ของไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ที่อยู่ในน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ ร่วมกับแอลกอฮอล์ เช่น เมทานอล จนเกิดเป็นสารเอสเตอร์ (Ester) ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลจนสามารถใช้ทดแทนน้ำ มันดีเซลได้โดยตรง เรียกว่า ไบโอดีเซล (B100) ซึ่งหมายถึงน้ำ มันเชื้อเพลิงที่มีไบโอดีเซลอย่างเดียว สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซลได้

สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยทั่วไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็วที่มีความเร็วเกิน 1,000 รอบต่อนาทีขึ้นไป ได้แก่ รถยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล รถบรรทุกเล็ก รถบรรทุกใหญ่ รถแทรกเตอร์ เรือประมง เรือโดยสาร เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในเรือเดินสมุทร เป็นต้น ทั้งนี้ในการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของบริษัทฯ เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ บริษัทฯ จึงชะลอการทำตลาด น้ำมันดีเซลหมุนเร็วออกไป แต่ยังคงการติดต่อกลุ่มลูกค้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์และติดตามสถานการณ์ตลอดอย่างต่อเนื่อง


ที่อยู่ของโรงงาน

507 หมู่ที่ 9 ซอย 7 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา กม.12 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

แฟกซ์. 0-3745-5031