ธุรกิจ
ไบโอดีเซล

ไบโอดีเซล

Biodiesel Business

ไบโอดีเซล (B100) คือ การนำเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตได้จากน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ นำมาทำปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่า ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชั่น ของไตรกลีเซอไรด์

กลีเซอรีน

Biodiesel Business

กลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Purified Glycerine) มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีรสหวาน สามารถละลายได้ดีในแอลกอฮอล์และน้ำ แต่ไม่ละลายในไขมัน

สารเปลี่ยนสถานะ

Biodiesel Business

ผลิตภัณฑ์สารเปลี่ยนสถานะสามารถผลิตได้จากน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นแหล่งชีวภาพ (Bio Base) นำไปทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนบนตัวเร่งปฏิกิริยาใต้อุณหภูมิและความดันสูง ได้ผลิตภัณฑ์หลักเป็น วัสดุเปลี่ยนสถานะ

ผลิตภัณฑ์พลอยได้

Biodiesel Business

นอกจากผลิตภัณฑ์หลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิต ไบโอดีเซล ได้แก่ ครูด กลีเซอรีน และกรดไขมันอิสระ