การประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คู่มือการใช้งานแอพ วิดีโอสอนใช้งานแอพ

หากท่านผู้ถือหุ้นต้องเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น สามารถติดต่อขอบาร์โค้ดได้ที่อีเมล์ : ea.it@energyabsolute.co.th

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

คู่มือการใช้ QR Code วิดีโอสอนใช้งาน QR Code

  ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า .PDF
หลักเกณฑ์และแบบการเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และแบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น .PDF รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น .PDF
สามัญประจำปี 2562 สามัญประจำปี 2562
วิสามัญประจำปี 2562 - วิสามัญประจำปี 2562 -
สามัญประจำปี 2562 สามัญประจำปี 2562
วิสามัญประจำปี 2561 - วิสามัญประจำปี 2561 -
สามัญประจำปี 2560 สามัญประจำปี 2560
วิสามัญประจำปี 2560 - วิสามัญประจำปี 2560 -
สามัญประจำปี 2559 สามัญประจำปี 2559
วิสามัญประจำปี 2559 - วิสามัญประจำปี 2559 -
สามัญประจำปี 2558 สามัญประจำปี 2558
วิสามัญประจำปี 2558 - วิสามัญประจำปี 2558 -
สามัญประจำปี 2557 สามัญประจำปี 2557
วิสามัญประจำปี 2557 - วิสามัญประจำปี 2557 -
สามัญประจำปี 2556 สามัญประจำปี 2556
วิสามัญประจำปี 2556 วิสามัญประจำปี 2556
สามัญประจำปี 2555 - สามัญประจำปี 2555 -
วิสามัญประจำปี 2555 - วิสามัญประจำปี 2555 -