คำอธิบายและการวิเคราะห์

รายการ ประจำปี ขนาดไฟล์ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2563 1,005 KB .pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2563 602 KB .pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2563 696 KB .pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2563 584 KB .pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2562 410 KB .pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2561 12.3MB .pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2560 348 KB .pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2559 9.69 MB .pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2558 128 KB .pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2557 231 KB .pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2556 531 KB .pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2555 326 KB .pdf