สารเปลี่ยนสถานะ

Biodiesel Business

สารเปลี่ยนสถานะ :

ผลิตภัณฑ์สารเปลี่ยนสถานะสามารถผลิตได้จากน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นแหล่งชีวภาพ (Bio Base) นำไปทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนบนตัวเร่งปฏิกิริยาใต้อุณหภูมิและความดันสูง ได้ผลิตภัณฑ์หลักเป็น วัสดุเปลี่ยนสถานะ (Phase change material, PCM) โดยบริษัทฯจะเริ่มต้นผลิตสารเปลี่ยนสถานะนี้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 เป็นต้นไป
สารเปลี่ยนสถานะ (Phase change material, PCM) คือ วัสดุที่มีความสามารถในการกักเก็บพลังงานสูง ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ที่ค่าใดค่าหนึ่ง ด้วยการดูดซับและปลดปล่อยพลังงานความร้อน และเปลี่ยนสถานะสารจากของแข็งเป็นของเหลวและของเหลวเป็นของแข็งได้จากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป จึงสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบใช้ประโยชน์ในการรักษาอุณหภูมิ คุณสมบัติการเปลี่ยนสถานะที่อุณหภูมิคงที่ของ PCM นี้ให้ผลประโยชน์มหาศาลในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน ในอุตสาหกรรมหลายๆประเภท เช่น อาคารและการก่อสร้าง, การขนส่ง, เสื้อผ้า, บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่ต้องการการรักษาอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพ


ที่อยู่ของโรงงาน

507 หมู่ที่ 9 ซอย 7 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา กม.12 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

แฟกซ์. 0-3745-5031