ข่าวประชาสัมพันธ์
28 ต.ค. 2564
วันที่ : 28-10-2564

MSCI ESG Ratings เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ EA สู่ระดับ AA ขึ้นแท่น ESG Leader

MSCI ESG Ratings เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ EA สู่ระดับ AA ขึ้นแท่น ESG Leader

เพิ่มเติม
11 ก.พ. 2564
วันที่ : 11-02-2564

บลูมเบิร์กรวมพลังงานบริสุทธ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศ
ของบลูมเบิร์ก
ปี 2564

บลูมเบิร์กรวมพลังงานบริสุทธ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศ
ของบลูมเบิร์ก
ปี 2564

เพิ่มเติม
30 ธ.ค. 2563
วันที่ : 30-12-2563

EA คว้ารางวัลเกียรติคุณองค์กรเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะจากสถาบันไทยพัฒน์

EA คว้ารางวัลเกียรติคุณองค์กรเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะจากสถาบันไทยพัฒน์

เพิ่มเติม
30 ธ.ค. 2563
วันที่ : 30-12-2563

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ ถูกจัดอันดับสถานะ PRIME โดย ISS ESG CORPORATE RATING

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ ถูกจัดอันดับสถานะ PRIME โดย ISS ESG CORPORATE RATING

เพิ่มเติม
30 ธ.ค. 2563
วันที่ : 30-12-2563

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ คว้า 3 รางวัลจาก SET AWARDS 2020

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ คว้า 3 รางวัลจาก SET AWARDS 2020

เพิ่มเติม
30 ธ.ค. 2563
วันที่ : 30-12-2563

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand ปีที่ 3

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand ปีที่ 3

เพิ่มเติม
30 ธ.ค. 2563
วันที่ : 30-12-2563

EA ได้รับเลือกให้เป็นผู้เข้ารอบชิงรางวัล S&P Global Platts Global Energy Awards ประจำปี 2020

EA ได้รับเลือกให้เป็นผู้เข้ารอบชิงรางวัล S&P Global Platts Global Energy Awards ประจำปี 2020

เพิ่มเติม
26 พ.ย. 2563
วันที่ : 26-11-2563

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) คว้า 2 รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) คว้า 2 รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

เพิ่มเติม
29 ก.ย. 2563
วันที่ : 29-09-2563

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือกับ อว. สวทช. พัฒนาแบตเตอรี่

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือกับ อว. สวทช. พัฒนาแบตเตอรี่

เพิ่มเติม
29 ก.ย. 2563
วันที่ : 29-09-2563

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ปี 2563

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ปี 2563

เพิ่มเติม
09 ก.ย. 2563
วันที่ : 09-09-2563

การประเมินความยั่งยืน ESG Ratings จาก MSCI

การประเมินความยั่งยืน ESG Ratings จาก MSCI

เพิ่มเติม
08 ก.ย. 2563
วันที่ : 08-09-2563

รางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis จากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

รางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis จากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เพิ่มเติม
Page: 1 of 5 page(s)     1 2 3 4 5 »