ช่องทางการรับข้อร้องเรียน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง : ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9
โทรสาร : 02 248 2493
อีเมล์ : chairman.audit.com@energyabsolute.co.th
เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเบาะแสที่ท่านแจ้งมา เพื่อให้มีความยุติธรรมแก่ผู้ลงทุนและบริษัทโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุด


ประเภทการรับเรื่องร้องเรียน* :
รายละเอียด* :

กรุณาใส่ข้อความไม่เกิน 3000 ตัวอักษร
เอกสารแนบ :

รองรับไฟล์ .doc .xls .pdf .jpeg .tif (ขนาดไม่เกิน 2MB)
และไม่อนุญาติให้อัพโหลดไฟล์ .exe


ช่องทางติดต่อกลับผู้ร้องเรียน

ชื่อ* :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์* :
ช่องทางอื่นๆ :
กรุณากรอกรหัสที่ท่านเห็น* :
   


* หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็น